2012-10-17 08:00:48

Knjižnica

Poslanje knjižnice

 

 O NAŠOJ KNJIŽNICI

              Knjižnica je utemeljena 1955. godine. kada i Osnovna škole Marije i Line. Knjižnica djeluje zajedno sa školom od samoga početka. Članovi knjižnice su učenici polaznici škole, njihovi učitelji te stručno i ostalo osoblje škole. Knjižnica je smještena u prizemlju škole, pored glavnog ulaza u prostoru od 100 kvadratnih metara. Osim posudbe knjiga, knjižnica ima i funkciju čitaonice. U knjižnici su zaposlene dvije knjižničarke: Jelena Paić Hrbat, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i Maja Lalić, mag. knjižničarstva. Knjižnica je otvorena radnim danom od 7:30 do 14:00.   FOND KNJIŽNICE   Fond knjižnice sadrži knjižnu i neknjižnu građu. Pod knjižnu građu spada oko 9 000 naslova školske lektire i knjiga za djecu i mladež, 3 000 naslova znanstvene literature za nastavnike i 1 000 naslova referentne zbirke (enciklopedije, priručnici, leksikoni, rječnici, geografski atlasi). U izradi je zavičajna zbirka koja će obuhvatiti djela nastala na području Bujštine te autore koji su svojim djelima pisali o ovom kraju. Audiovizualna građa (videokasete, DVD-i, CD-i) čini neknjižnu građu knjižnice i broji skromnih 100 jedinica.   ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S KORISNICIMA               Školska knjižnica je mjesto u kojem se pohranjuje, čuva i stručno obrađuje i daje na korištenje knjižna i neknjižna građa, i sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa. Ona nudi knjige kao izvor znanja koji omogućuje svim članovima škole razvijanje kritičkog mišljenja i kognitivnih sposobnosti.             U knjižnici se ostvaruju: književni susreti, kvizovi za poticanje čitanja, slobodne aktivnosti. Prof. Jelena Paić Hrbat s učenicima uređuje školski list Prvi koraci II (novageneracija).  Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i tako im pomaže da postanu odgovorni građani.                                                                                                                                                               Jelena Paić Hrbat, prof.

Osnovna škola Marije i Line Umag