2019-01-14 09:15:46

Erasmus+ Love Life

Radovi naših učenika u sklopu priprema za mobilnost u Italiji

U sklopu priprema za mobilnost u Italiji u veljači, učenici su izrađivali poruke u alatu ''wordcloud'' i pjesmice u obliku akrostiha na temu ljubavi, prirode, obitelji, prijateljstva i zajednice. 

 

Radovi učenice 8.c, Ane Šverko u akrostihu i aplikaciji''wordcloud'' na temu ljubav

 

Radovi učenice Mateje Možar, 8.c u akrostihu i u alatu "wordcloud" na temu ljubavi prema prirodi

Radovi učenice Ines Čikeš, 8.b - pjesmica na temu prijateljstva napisana na engleskom u obliku akrostiha i wordcloud na istu temu

 

 Radovi našega učenika 8.b razreda, Ivana Pijka na temu "zajednica" u obliku pjesmice u akrostihu i u alatu wordcloud

 

Radovi Anje Pavlović iz 8. d, pjesmica Family u akrostihu i uradak u alatu wordcloud

 

U nastavku slijede još neki od kreativnih radova na temu ljubavi prema obitelji, zajednici, prijateljima, svijetu oko nas te prema životu. Neke od njih izradile su učenica Anja Pavlović, učiteljica Sanja Ošaben i učiteljica Alenka Banić Juričić.

 

 

Preuzeto sa službene Facebook stranice projekta Erasmus+ Love Life koju vodi koordinatorica projekta za našu školu Alenka Banić Juričić, prof. mentor.


Osnovna škola Marije i Line Umag