2019-01-14 10:18:18

Erasmus+ Love Life

E-knjiga u alatu Storyjumper kao kompilacija učenikih radova 

Book titled 'Poems and word clouds'
Read this book made on StoryJumper

 

E-knjiga kao kompilacija uradaka u obliku pjesmica u akrostihu i poruka u alatu "wordcloud" i "Word.Art" učenica i učenika 8. razreda na temu "Love the World" u sklopu priprema za mobilnost u Italiji.

 

Preuzeto sa službene Facebook stranice projekta Erasmus+ Love Life koju vodi koordinatorica projekta za našu školu Alenka Banić Juričić, prof. mentor.


Osnovna škola Marije i Line Umag