2019-02-19 10:47:54

Erasmus+ Love Life

Valentinovo

Pisali smo o ljubavi…

 

Erasmus+

VALENTINOVO (akrostih i mezostih)

 

   ValentinoVo je dan

                kAd nam ljubav stiže.

       Gdje je Lice skrila?

  NemogućE da još

       stigla Nije,

              a Toliko čekamo je željno.

        No, mI  ćemo smisliti

                Nešto

za ljubav nOvo

              i oVo će biti

         veselO  slavlje ljubavi -Valentinovo!

                                                               Lucija Popović, 2. r.

 

Lastavica crna ugledala ljubav žarku.

Oh, uzdahne ljubav,

Veselice, lastavice crna, divna li si!

Eto, to je ljubav na prvi pogled bila.

                                                           Karla Lazar, 3. r.

 

Svi smo zaljubljeni

Iskreni i pravi.

Mislimo o ljubavi,

Pametni smo i radoznali.

A  i ti s nama kreni,

Ti što uvijek pomažeš svima

I osmijehe svima dijeliš.

Ja i ti najbolji smo prijatelji,

Ali i ostali dragi su nam svi!

                                    Natali Smolica, 2. r.

 

                 LaV  Emil zaljubio se silno,

                 obsu mu oka prema tigrici okrenuta bila,

 a ona samo Lijeno rep je podvila.

                     Eto  ljubavi…

                   oNi su odmah okrenuli glave i

      tako se sTvori ljubav čudna,

i onako lijeni I onako sneni

                    Na put su krenuli

                    Oko jeseni.

Voljeli su se, Voljeli i zime cijele

                 kaO nitko i sada još uvijek ljubav dijele.

                                                                              Mija Cerovski, 3. r.

 

Mentor: Smiljka Šantek Mekinić

 


Osnovna škola Marije i Line Umag