2019-02-27 11:38:44

Poezija

Bila  jedna maslina

 

 Na pustoj livadi

Uz obalu mora

Sjedila je maslina

Bez života,

Samo kora.

 

Sjedila je sama

I čekala je i čekala nekoga

Da joj kaže

Kakva su druga mora

Kakve su druge plaže.

 

Bila je tužna

Jer ne vidje  druga mora,

Bila je  maslina

Bez života,

Samo kora.

 

Na pustoj livadi

Uz obalu mora

Sjedila je maslina

Tužna i ljuta

Jer čekala je i čekala nekoga

tko se nije vratio

S dalekoga puta.

 

                                                                 Marko Kamba, 8.b

 

Pjesma koja je na Županijskom natjecanju Lidrano 2019. predložena na Državno natjecanje Lidrano 2019.


Osnovna škola Marije i Line Umag