2019-03-18 08:26:12

Erasmus+ Love Life

Evaluacija Modula 1. ''Love the World''

 

Klikom na donji link može pogledati sve ono što su učenici svih škola napravili za Modul.1 "Love the World".

https://lovelifemodule1.blogspot.com/p/evaluation-of-meeting.html?fbclid=IwAR1Efh95ckjS4bqV5_HbcOEOcNyGq1UKteqdYx-Mbm4PooCJee3C-XpgV08

 

Preuzeto sa službene Facebook stranice projekta Erasmus+ Love Life koju vodi koordinatorica projekta za našu školu Alenka Banić Juričić, prof. mentor.


Osnovna škola Marije i Line Umag