2019-07-05 08:26:16

Erasmus+ Love Life

Erasmus+  Love Life, Modul 2 (Love Yourself)

Trenuci opuštanja u čudesnoj tišini NP Brijuni (Veli Brijun).

PŠ Kmeti  - kombinirani odjel 2. i 3. razreda

Učiteljica: Smiljka Šantek Mekinić


Osnovna škola Marije i Line Umag