2019-09-17 09:33:07

Erasmus+ Love Life

Kalendar za 2020. godinu - zajednička aktivnost škola partnera

 

 

U sklopu modula 1 "Love the World" jedna od aktivnosti bila je izraditi zajednički kalendar za 2020. godinu koji ćemo prodavati u svrhu skupljanja novca u humanitarne svrhe. Svaka škola partner zadužena je za određene mjesece. Naša zadaća bila je izraditi mjesece: ožujak, srpanj i prosinac. Dio uradaka izložila je prof. Danica Sardelić na školskim panoima, a radovi za Erasmus rađeni su na satovima likovne kulture.

 

   

 

   

 

   

 

Preuzeto sa službene Facebook stranice projekta Erasmus+ Love Life koju vodi koordinatorica projekta za našu školu Alenka Banić Juričić, prof. mentor.


Osnovna škola Marije i Line Umag