2019-10-14 13:52:00

Natječaj za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture

Osnovna škola Marije i Line, Umag dana, 14. 10. 2019. objavljuje natječaj za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture na određeno, puno radno vrijeme radi zamjene.


Osnovna škola Marije i Line Umag