2020-01-21 07:46:24

Priredba

Priredba u Petroviji

povodom blagdana Sv. Nikole

Blagdan Sv. Nikole svečano je obilježen u Petroviji na Mjesnom trgu  6. prosinca 2019. godine.

Sv. Nikola došao je vlakićem. Svu je djecu razveselio vožnjom po Petroviji. Veselili su se i uživali u vožnji, veliki i mali.

U šatoru na Mjesnom trgu odvijala se svečanost uz dječji program, kolača i pića.

Učenici od 1. do 4. razreda PŠ Petrovija i PŠ Juricani pripremili su pravi doček sv. Nikole glumom, pjesmom i plesom.

Sv. Nikola ih je na kraju nagradio darovima. Sva su dječica Petrovije, Juricana i okolice dobila svoj dar.

 Učiteljice i učenici PŠ Petrovije zahvaljuju se gostima iz PŠ Juricani (učenicima i učiteljicama) na odličnoj predstavi. Zahvaljujemo se i Mjesnom odboru  Petrovija i predsjedniku Nadiu Krtu na organizaciji i uloženom trudu u organizaciji cijelog događaja.


Osnovna škola Marije i Line Umag