2019-10-14 10:18:00

Natječaj za učitelja/icu Slovenskog jezika i kulture po Modelu C

Osnovna škola Marije i Line Umag dana 14. 10. 2019. objavljuje natječaj za učitelja/icu Slovenskog jezika i kulture po Modelu C na određeno nepuno radno vrijeme. 


Osnovna škola Marije i Line Umag