2019-10-14 10:32:00

Natječaj za učitelja/icu Bosanskog jezika i kulture po modelu C

Osnovna škola Marije i Line Umag dana 14. 10. 2019. objavljuje natječaj za učitelja/icu Bosanskog jezika i kulture po Modelu C na određeno nepuno radno vrijeme.


Osnovna škola Marije i Line Umag