2019-10-14 13:36:00

Natječaj za spremača/icu na odrešeno radno vrijeme u P© Murine - zamjena

Osnovna škola Marije i Line Umag  dana 14. 10. 2019. objavljuje natječaj za spremača/icu u PŠ Murine na odrešeno nepuno radno vrijeme radi zamjene.


Osnovna ¹kola Marije i Line Umag