2020-05-18 13:55:14

I na daljinu vrijedni...


"Muzika je uvijek bila hrana ljubavi, a ljubav je hrana za muziku."
                                                                                     W. A. Mozart

 

Mentor Mihaelu Vukojeviću i Mateji Bošnjak je Marko Jovanović, prof.

Što si ti, ti si slučajnost rođenja; što sam ja, ja sam koji jesam. Ovdje postoji i postojat će na tisuće prinčeva; ali je samo jedan Beethoven. 
 


Osnovna škola Marije i Line Umag