preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Organi upravljanja

OŠ Marije i Line – SE „Marija i Lina“ Umag-Umago

 

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

Članstvo, mandat, ovlasti

 

I.

Upravno tijelo škole je školski odbor.

 

Školski odbor broji 7 članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje Radničko vijeće škole.

Ostalih 6 članova imenuje i razrješava:

Učiteljsko vijeće, dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika

Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja

Gradonačelnik Grada Umaga (osnivač)  tri (3) člana samostalno

 

Članovi školskog odbora OŠ Marije i Line, Umag:

 

1. Dražen LEKŠAN,  (Radničko vijeće)  - predsjednik

2. Ivan BELUŠIĆ,  (iz reda osnivača) - dopredsjednik

3. Jasenka RUŽIĆ,  (iz reda učitelja ) - član

4. Marina JURIŠEVIĆ, (iz reda učitelja) - član

5. Ingrid PAVER, (iz reda Vijeća roditelja) - član

6. Mirko GRGIĆ, (iz reda osnivača) - član

7. Nadio Krt (iz reda osnivača) - član

 

Mandat članova Školskog odbora traje 4 godine, od 8. svibnja 2017. do  7. svibnja 2021. 

 

II.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN RH br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17), provedbenih propisa i članka 60 statuta škole, ovlasti školskog odbora su:

 • imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra
 • razrješuje ravnatelja
 • imenuje i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 • određuje zamjenika ravnatelja
 • na prijedlog ravnatelja donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača
 • donosi druge opće akte na prijedlog ravnatelja
 • donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja te prethodnog mišljenja Vijeća roditelja
 • donosi godišnji plan i programa rada na prijedlog ravnatelja te prethodnog mišljenja Vijeća roditelja
 • nadzire izvršavanje godišnjeg plana i programa rada
 • donosi financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja te ga dostavlja osnivaču – Gradu Umag
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole
 • daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi s osnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi
 • odlučuje samostalno o ulaganjima i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava i ostale imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 Kn
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju nekretnina i druge imovine škole u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 Kn
 • odlučuje uz  suglasnost osnivača o stjecanju ili opterećivanju nekretnina u iznosu većem od 200.000,00 Kn
 • odlučuje uz suglasnost osnivača o otuđenju nekretnine ili druge imovine bez obzira na njezinu vrijednost
 • odlučuje uz suglasnost osnivača o davanju u zakup objekata i prostora škole
 • odlučuje uz suglasnost osnivača o promjeni namjene objekata ili prostora u vlasništvu Škole
 • odlučuje o uporabi dobiti Škole sukladno Zakonu, osnivačkom aktu i ovom Statutu uz prethodnu suglasnost osnivača
 • odlučuje, na prijedlog ravnatelja, o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
 • predlaže osnivaču statusne promjene Škole, promjenu naziva i sjedišta te donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
 • daje ravnatelju i osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima koja su značajna za rad i sigurnost u Školi
 • osniva učeničke zadruge te klubove i društva
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada Škole
 • razmatra prijedloge i predstavke građana u svezi s radom Škole
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i podzakonskim propisima, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

 

- Odluke o izboru i imenovanju članova u Školski odbor u mandatnom razdoblju od 2017. - 2021. ( Radničko vijeće, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i osnivač)

___________________________________________________________________________

VIJEĆE RODITELJA U ŠK. 2016./2017.

 

 

Tražilica 


Kalendar
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2011.

Ukupno: 2349506
Ovaj mjesec: 1647
Ovaj tjedan: 589
Danas: 9

Natječaji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju