preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Prijevoz učenika

Priloženi dokumenti:
Autobusne linije za ucenike.pdf

Jelovnik

Školska kuhinja pridržava pravo izmjene dnevnog rasporeda marende ili ručka u slučaju potrebe (kvar namirnica, kašnjenje u nabavi ili sl.).

Školsko zvono

Prvo zvono - 7:40

1. sat - 7:45 - 8:30 

(odmor 5 min.)

2. sat - 8:35 - 9:20 

(odmor 15 min.)

3. sat - 9:35 - 10:20 

(odmor 15 min.)

4. sat - 10:35 - 11:20 

(odmor 5 min.)

5. sat - 11:25 - 12:10 

(odmor 5 min.)

6. sat - 12:15 - 13:00 

(odmor 5 min.)

7. sat - 13:05 - 13:50

 

eduHr

Upisi.hr

Webmail

Jezični portal

Pravopis

eLektire

skole.hr

eMatica

Učilica

Organi upravljanja

OŠ Marije i Line – SE „Marija i Lina“ Umag-Umago

 

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

Članstvo, mandat, ovlasti

 

I.

Upravno tijelo škole je školski odbor.

 

Školski odbor broji 7 članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje Radničko vijeće škole.

Ostalih 6 članova imenuje i razrješava:

Učiteljsko vijeće, dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika

Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja

Gradonačelnik Grada Umaga (osnivač)  tri (3) člana samostalno

 

Članovi školskog odbora OŠ Marije i Line, Umag:

 

1. Dražen LEKŠAN,  (Radničko vijeće)  - predsjednik

2. Sabina BARJAMOVIĆ,  (iz reda osnivača) - dopredsjednica

3. Jasenka RUŽIĆ,  (iz reda učitelja ) - član

4. Marina JURIŠEVIĆ, (iz reda učitelja) - član

5. Ingrid PAVER, (iz reda Vijeća roditelja) - član

6. Niko ČANČAREVIĆ, (iz reda osnivača) - član

7. Dimitrij SUŠANJ (iz reda osnivača) - član od 23.04.2019. godine, umjesto g. Aleksandra Jerkovića

 

Mandat članova Školskog odbora traje 4 godine, od 8. svibnja 2017. do  7. svibnja 2021. 

 

II.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN RH br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18), provedbenih propisa i članka 37. Statuta škole, KLASA: 012-03/19-01/01 URBROJ: 2105-18-01/19-04 od dana 10. svibnja 2019., ovlasti školskog odbora su:

 1. Školom upravlja Školski odbor.

 2. Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,Školski odbor:

 3. imenuje i razrješava ravnatelja Škole. U postupku imenovanja ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost resornog ministra, a imenuje ga uz prethodnu suglasnost resornog ministra,

 4. donosi Statut Škole na prijedlog ravnatelja,uz prethodnu suglasnost Osnivača,

 5. donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,

 6. donosi Školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja,

 7. donosi Godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje,

 8. donosi Financijski plan, Polugodišnje i Godišnje financijsko izvješće na prijedlog ravnatelja,

 9. donosi Plan nabave na prijedlog ravnatelja,

 10. daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 11. daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,

 12. daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,

 13. odlučuje o upućivanju na prosudbu radne sposobnosti radnika,

 14. odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

 15. odlučuje uz suglasnost Osnivača o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,

 16. odlučuje samostalno o ulaganjima i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava i ostale imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 Kn,

 17. odlučuje samostalno o stjecanju, otuđenju i opterećivanju imovine Škole u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 Kn,

 18. uz suglasnost Osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole,

 19. odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom Osnivača,

 20. predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole, uz donošenje potrebitih odluka,

 21. predlaže statusne promjene Škole,

 22. daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi,

 23. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,

 24. odlučuje o žalbama protiv upravnih akata školskih tijela odnosno odlučuje u drugom stupnju o upravnim aktima koje donose školska tijela na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo,

 25. razmatra rezultate obrazovnog rada,

 26. osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,

 27. predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole,

 28. razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,

 29. u okviru svoje nadležnosti, razmatra prijedloge Vijeća roditelja i pisano ga o tome izvještava,

 30. izvješćuje Osnivača, putem nadležnog upravnog odjela, o podnesenom zahtjevu za zaštitu prava i donesenoj odluci u vezi s istim,

 31. obavlja i druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole te sukladno tome donosi potrebne odluke.

- Odluke o izboru i imenovanju članova u Školski odbor u mandatnom razdoblju od 2017. - 2021. ( Radničko vijeće, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i osnivač)

___________________________________________________________________________

 

 

 

Pozivi na sjednice Školskog odbora
Zaključci sa sjednica Školskog odbora
Dnevni red i zaključci sa sjednica Vijeća roditelja
Dnevni red i zaključci sa sjednica Učiteljskog vijeća
Vijeće učenika OŠ Marije i Line

Sukladno odredbama Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18) u Osnovnoj školi Marije i Line Umag osnovano je Viječe učenika.

Vijeće učenika

Članak 71.

(1) U školi se osniva vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

(2) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

(3) Način izbora i djelokrug rada vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.

Tražilica 


INkluzivne škole 5+


GDPR

Akti i dokumenti

Popis udžbenika 2017./2018.

Katalog


Novo u knjižnici


Školski kalendar

Školski kalendar za školsku godinu 2019./20.

Priloženi dokumenti:
preuzmi.png


Raspored informacija


Dani otvorenih vrata


Kalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2011.

Ukupno: 2479269

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2011.

Ukupno: 2479269
Ovaj mjesec: 4217
Ovaj tjedan: 112
Danas: 112

Natječaji

 

 

 

 

Osnovna škola Marije i Line, Umag , S.E."Marija i Lina" Umago dana 21. listopada 2019. do 29. listopada objavljuje natječaje za radna mjesta učitelja/ice : talijijanskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, hrvatkog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme te javni poziv za 2 pomoćnika u nastavi.  Dana 23. do 31.listopada objavljeni su natječaji za učitelja/icu fizike i tehničke kulture na neodređeno puno radno vrijeme, talijanskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme. Više o natječajima možete saznati pod rubrikom "Natječaji i javni pozivi"

 


Vrijeme u Umagu
preskoči na navigaciju